انجام کلیه امور مهندسی شرکتهای ساختمانی به شرح ذیل

1-     تهیه انواع دستور کارهای اجرایی.

2-      تهیه برنامه زمانبندی پروژه ساختمانی همراه با تعریف منابع (نیروی انسانی –ابزار-ماشین آلات- هزینه)و تعقیب آن.

3-      متره و برآورد و آنالیز بها با تسلط کامل بر فهارس بهاءبا نرم افزار تدبیر.

4-      تهیه صورتجلسات فعالیتهای ساختمانی.

5-      تهیه نقشه های همچون ساخت ASBUILT.

6-     مکاتبات و تعامل با مشاور و کارفرما .

7-      خرید و تدارکات و انبار.

8-      تنظیم قرارداد با پیمانکاران دست دوم.

/ 0 نظر / 17 بازدید