هشدار

مهندسین عمران در زمان محاسبه نیروی زلزله دقیقا لختی تیر و ستون را در نظر بگیرند و آن را به کس دیگری واگذار نکنند. اثر لخت نیرو در تشدید آن اثر بسزایی دارد.

حتما در زمان نظارت از پروژه های خود عکس تهیه نمایند. در زمانی که به شورای انتظامی معرفی شوید از کون و مکان جمع می شوند تا محکومتان کنند.

/ 0 نظر / 16 بازدید