# تدبیر

ارائه خدمات مهندسی بوسیله نرم افزارهای تدبیر و تکسا

ارائه آنالیزبها و برنامه زمانبندی و تعدیل و مابه التفاوت بوسیله نرم افزار های تدبیر و تکسا
/ 4 نظر / 7 بازدید

انجام کلیه امور مهندسی شرکتهای ساختمانی به شرح ذیل

1-     تهیه انواع دستور کارهای اجرایی. 2-      تهیه برنامه زمانبندی پروژه ساختمانی همراه با تعریف منابع (نیروی انسانی –ابزار-ماشین آلات- هزینه)و ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 7 بازدید